Szkolenia specjalistyczne

 • Dozór i eksploatacja urządzeń energetycznych (wraz z egzaminem i uprawnieniami),
 • Wózki widłowe:
  • kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem elektrycznym,
  • kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem spalinowym,
  • kierowca wózków jezdniowych unoszących z napędem elektrycznym
   (sterowanych z poziomu roboczego),
  • kierowca wózków jezdniowych unoszących z napędem elektrycznym
   (sterowanych z poziomu roboczego i podestu),
  • kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz wymianą butli gazowych,
  • kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
 • Bezpieczna eksploatacja gazów technicznych,
 • Wykonywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • Bezpieczna praca na wysokości.