Szkolenia doskonalące

  • Ochrona danych osobowych,
  • Społeczny inspektor pracy,
  • Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej,
  • Udzielanie pomocy w zakresie ratownictwa wodnego,
  • Zagrożenia terrorystyczne,
  • Prawo pracy,
  • Zmiany w prawie zamówień publicznych,
  • Ocena ryzyka zawodowego,
  • Antykorupcja – przeciwdziałanie korupcji w administracji publicznej i samorządowej.