Szkolenia BHP okresowe

  • dla pracodawców,
  • dla kierujących pracownikami,
  • dla kadry inżynieryjno-technicznej (projektanci, konstruktorzy, itp.),
  • dla pracowników naukowo-dydaktycznych,
  • dla pracowników medycznych,
  • dla stanowisk robotniczych (również młodocianych),
  • dla pracowników kopalni surowców mineralnych (wszystkie stanowiska),
  • w zakresie stosowania trucizn,
  • dotyczące prac na wysokości.